תיאור הפרוייקט:
הקמת מלון סוויטות בחוף הצפוני של אילת, בסמוך לכניסה ללגונה. המלון מתוכנן לכ- 100 בסטנדרט גבוה ביותר. בקומות הכניסה של המלון מתוכננים שטחי מסחר מלונאי ותומך מלונאות, בהיקךף של כ- 3000 מ"ר.
המלון מתוכנן ע"י אדריכל רמי זיס ואדריכל מוטי כסיף.

המלון נמצא בשלבי הוצאת היתר בניה, ותחילת העבודות מתוכננות לקראת סוף 2014. הפתיחה צפויה בשנת 2016.